top of page

6 tips til en god pitch

Under Sentralen UNG Gründer pitchekveldene får du 2 minutter til å pitche din idé. Se kriteriene her, og bruk disse som en sjekkliste når du lager pitchen!

Innhold: Et tydelig problem, en god løsning og en plan for gjennomføring.

Utføring: Presentasjonsteknikk, originalitet, bruk av visuelle hjelpemidler, underholdning

Overbevisning: Viser deltakeren tro på egen idé?

 

Dere bør også få frem om dere ønsker å søke støtte fra Sparebankstiftelsen DnB og hva dere vil bruke denne støtten til.

Scroll videre for å lese våre 6 beste tips til hva en god pitch bør inneholde!

1. Hva er det viktigste juryen skal huske om akkurat din idé? 

Husk at juryen ser mange pitcher, så hjelp dem med å huske akkurat deg! Hvordan kan du skille deg ut? Tenk kreativt rundt hvordan du kan få de som lytter til å føle noe - latter, glede, frustrasjon eller engstelse. Husk at starten og slutten er det viktigste for å fange publikums oppmerksomhet og for å sørge for å få de overbevist!

2. Hvilket problem løser din idé?

Hjelp juryen med å forstå hva problemet er, hvorfor det er et problem, for hvem det er et problem, og hva dette problemet kan føre til hvis det ikke blir løst.

3. Hva er løsningen?

Løsningen må forklares på en måte som er enkel å forstå. Vis bilder, modeller, prototype eller noe annet visuelt som hjelper publikum med å forstå løsningen.

4. Hvilken verdi skaper din idé?

Verdi for miljøet? Hjelper den en bestemt gruppe i samfunnet? Hvordan får noen andre gavn og glede av ideen? Husk også å beskrive forretningsmodellen - altså, hvordan skal du tjene penger på denne idéen?

5. Hvem står bak idéen?

Det er viktig at publikum får tillit til personen eller teamet bak idéen. Sørg for å få frem hvorfor akkurat dere kan få dette til å lykkes.

6. Hva er finansieringsbehovet? Hva søker dere penger til?

Premien er en søknadsmulighet på inntil kr. 10 000,-. Hvordan skal disse midlene komme til nytte, og hvorfor bør akkurat dere vinne denne søknadsmuligheten?

IMG_4786.HEIC
bottom of page