top of page

Hva bør med i en søknad?

Har du vunnet søknadsmulighet? Gratulerer! Da er det på tide å skrive søknad og sende til Ungt Entreprenørskap Oslo innen 14 dager etter pitchekvelden. Her får du noen tips til hva søknaden bør inneholde.

1. Formalia

Husk å få med navn på bedrift/deltakere i bedriften, navn på eventuell tilknyttet utdanningsinstitusjon samt kontaktinfo på den som sender søknaden. Søknaden skal være maks to sider. Husk også at søknader alltid bør sendes i PDF-format!

2. Kort beskrivelse av forretningsidé

Oppsummer kort hva bedriftens forretningsidé er - det er ikke sikkert den som leser søknaden var tilstede under pitchekvelden.

3. Beskrivelse av finansieringsbehov

Dere kan søke om mellom kr. 1000,- og 10 000,-. Forklar hva dere har behov for til oppstart/videreutvikling av deres idé, og hvordan disse midlene skal brukes. Her må dere inkludere et kostnadsbudsjett for midlene dere søker om. Søknader uten budsjett vil ikke bli vurdert! Se eksempel her:

Bedriftsgensere: 2000,-

3D-print av prototype: 6000,-

Kontorrekvisita: 2000,-

4. Beskrivelse av hvordan dere vil skape verdier og hvordan midlene vil utløse gode krefter

5. Beskrivelse av teamets engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne

La det skinne gjennom at dere virkelig vil få dette til å lykkes!

bottom of page